งานตกแต่งภายใน
         ด้วยทีม มัณฑนากร สถาปนิก และวิศวกร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมา ยาวนานด้านงานตกแต่งภายใน เราจึงมีเทคนิค และวิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ มาก่อสร้างโครงการซึ่งเป็นที่ยอมรับ ของกลุ่มผู้ออกแบบ และลูกค้าของเรา เพื่อให้ได้งานตกแต่งภายในที่สมบูรณ์แบบตอบโจทย์ทั้งในด้านความสวยงาม และมาตรฐานของงาน ตลอดจนความรวดเร็วในการก่อสร้าง

  
+ ห้องประชุมสัมมนา+ สำนักงาน+ ห้องรับรอง/โถงต้อนรับ+ ห้องจัดแสดง และพิพิธภัณฑ์+ สตูดิโอ