งานดูแลบำรุงรักษา ระบบ แสง เสียง ภาพ และโสตทัศนูปกรณ์
         เรา...ดูแลบำรุงรักษาตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องและการปรับแต่งระบบให้ตรงตามคุณสมบัติ ทางเทคนิค เพื่อให้อุปกรณ์ภายในระบบ แสง เสียง ภาพ และโสตทัศนูปกรณ์ ของลูกค้าของเราสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ตลอดเวลา ยืดอายุการใช้งาน ตลอดจนไม่ชำรุดเสียหายระหว่างการใช้งาน

  

+ ตรวจเช็คสภาพ/ภายนอกอุปกรณ์ (Visual Inspection) เป็นการตรวจสอบจากทางสายตา เช่น การสึกหรอ, ความ เป็นสนิม, ฝุ่นละออง, ความชื้น, ขั้วต่อสาย, สวิทซ์, ลูกบิด, ฟิวส์, ปลั๊กไฟ, สายไฟ และความสะอาดของอุปกรณ์ หน้า สัมผัสต่างๆ

+ ตรวจเช็คสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ (Performance Test) จากฟังก์ชั่นการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อให้ทราบถึง ความผิดปกติของอุปกรณ์ในการทำงาน ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น ความร้อน, กลิ่นที่เกิดขึ้น, ควัน/ประกายไฟ, การสั่นสะเทือน, พัดลมระบายอากาศ, หลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ

+ ตตรวจสอบด้วยการวัดค่าทางวิศวกรรม (Measurement Test) ด้วยเครื่องมือวัดและเครื่องมือสำหรับตรวจเช็คระบบ ที่ผ่านกำรสอบเทียบ (Calibration) ทุกๆ 2 ปี เพื่อให้ทราบค่าต่างๆว่าผลที่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดของเครื่องและมาตรฐาน ที่ยอมรับได้

+ ดูแลบำรุงรักษา ด้านความสะอาดของอุปกรณ์ หน้าสัมผัสต่างๆ

+ ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมปรับแต่งให้เหมาะสม

+ รายงานผลพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน