ปรับปรุงห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ อบรม สัมมนา เทรนด์การปรับปรุงห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง รองรับตลาด MICE

เทรนด์การปรับปรุงห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง รองรับตลาด MICE

หลังผ่านวิกฤติ COVID-19 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ระบุว่า ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 เป็นต้นไปจะมีนักเดินทางไมซ์จากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเริ่มหลั่งไหลเข้ามา คาดว่าจะสร้างรายได้รวมกว่า 28,400 ล้านบาท ให้กับประเทศไทย ไม่เพียงแต่การฟื้นตัวของภาคเอกชนเท่านั้น แต่หน่วยงานภาครัฐก็มียอดการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงดังกล่าวคิดเป็นยอดจองจากหน่วยงานภาครัฐไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ปรับปรุงห้องประชุม เทรนด์การปรับปรุงห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง รองรับตลาด MICE

นอกจากนี้จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตยังพบว่า นับแต่การเกิดสถานการณ์โรคระบาด หนึ่งในเทรนด์พฤติกรรมแบบ New Normal กับชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเทียว คือการหันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการโรงแรมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งปรับปรุงโรงแรมของตนให้สอดรับกับเทรนของผู้บริโภค

โสตทัศนูปกรณ์ เทรนด์การปรับปรุงห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง รองรับตลาด MICE

เป็นที่รู้โดยทั่วกันอยู่แล้วว่า กลไกตลาดของราคาห้องพักนั้น แทบหาช่องเพิ่มกำไรค่าห้องพักได้น้อยมาก ในทางกลับกัน หากจะมองหาการเพิ่มการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มจากกลุ่มตลาด MICE นั้น โอกาสยังมีอยู่สูง เพียงแต่ผู้บริหารโรงแรมก็ต้องศึกษาเทรนด์ในส่วนของ ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา และศูนย์ธุรกิจ ของโรงแรม เพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม(Value added) ให้กับโรงแรม

ทั้งนี้หากจะมองหาเทรนด์ของการปรับปรุงห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ก็พอจะสรุปได้เป็น 10 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านสุขภาวะและความปลอดภัย เป็นเทรนแรกที่มาแรงทั่วโลก โรงแรมต้องออกแบบปรับปรุงให้สอดรับกับเทรนนี้ โดยมีฟังชั่นด้านสุขภาวะ และความปลอดภัยในการแพร่เชื้อโรค ที่ได้มาตรฐาน เช่น SHA, WEEL Building
 2. ด้านความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดคาร์บอน โดยปรับปรุงให้มีพื้นที่สีเขียว ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน เช่น Biophilia, LEED, TREEs เป็นต้น
 3. ด้านวิถีชีวิตดิจิทัล โดยปรับปรุงให้สามารถรองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เช่น ห้องประชุม อบรม สัมมนา และศูนย์ธุรกิจ ที่สามารถรองรับได้ทั้ง Online, Offline, Hybrid, Live chart room, Broadcasting streaming เป็นต้น
 4. ด้านวิถีท้องถิ่น โดยปรับปรุงด้วยการใช้จุดเด่นของวิถีท้องถิ่นมาเป็นจุดสร้างความแตกต่าง และเป็นจุดขายที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน (Uniqueness) เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร สถาปัตยกรรม ฯล ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความพึงพอใจที่แตกต่างและมีอัตลักษณ์เฉพาะตน เฉพาะพื้นถิ่นของตน เทรนด์นี้ก็กำลังมาแรงเช่นกัน
 5. ด้านความเป็นอัจฉริยะ โดยเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ใหม่รองรับวิถีดิจิทัล ในทุกเพลทฟอร์มโดยปราสจากรอยต่อในระหว่างจัดงาน ในห้องประชุม อบรม สัมมนา เช่น IoT, AI-Assistant, Share, Chat, Like and Streaming broadcast เป็นต้น
 6. ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของห้องประชุม อบรม สัมมนา ต้องออกแบบปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ให้ภาพสียงที่คมชัด สร้างความตระการตา ตื่นเต้น ประทับใจ ให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งภายในห้องและทั้งที่ผ่านระบบทางไกล
 7. ด้านอะคูสติก ถือเป็นหัวใจสำคัญที่มักถูกมองข้าม ห้องประชุม อบรม สัมมนา ต้องออกแบบปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านเสียงรบกวน เสี้ยงก้อง เสียงหอน ในระหว่างจัดงาน ที่ต้องรองรับได้ทั้งแบบ Online, Offline, Hybrid ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาดที่เกิดจากระบบอะคูสติก ระหว่างการใช้งาน
 8. ด้านรูปลักษณ์ นอกจากต้องมีอัตลักษณ์แล้ว เทรนการปรับปรุงด้านรูปลักษณ์ ก็มีอยู่หลายรูปแบบ แต่ที่กำลังมาแรง เช่น Loft, Industrial, Minimal, Biophilic เป็นต้น
 9. ด้านฟังชั่นการใช้งาน ที่ต้องสนองวิถีชีวิตปรกติใหม่ New normal ที่สนองความเป็นส่วนตัวในรูปแบบ User friendly เช่น Phone both, Online meeting, Bring your own device, Multi plate from support
 10. สุดท้าย สำคัญสุดคือ ต้องไม่ลืมที่จะต้องปรับปรุงความใส่ใจในการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่ เช่น รอยยิ้ม Specific impression, Service mind and After sale service เฉพาะตน เพราะเป็นต้นทุนที่ต่ำสุดของแทรนด์การปรับปรุง ที่โรงแรมสามารถรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ไว้ได้อย่างแน่นแฟ้น และยั่งยื่น

สรุป: ถึงเวลาที่โรงแรมต้องปรับปรุงห้องประชุม อบรม สัมมนา ห้องจัดงานอีเว้น ห้องจัดเลี้ยง รองรับตลาด MICE เพื่อเป็นแหล่งรายได้และแหล่งสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ โดยจับเอาโอกาสจากภายนอกคือ การอาศัยเทรนด์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และการขานรับนโยบายไมซ์ซิตี้ของภาครัฐ

สนใจปรับปรุงห้องประชุม อบรม สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง

 • ติดต่อบริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด
 • โทร 064 932 5163
 • E-mail: marketing@atc.co.th
Share...

Start typing and press Enter to search

ATC Admin

ATC Admin

เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

I will be back soon

Contact Us

Contact Email Chat icon
ATC Admin

สนใจปรับปรุงห้อง ประชุม อบรม สัมมนา จัดเลี้ยง หรือสำนักงาน

โทร: 064 932 5163

E-mail: marketing@atc.co.th

หรือฝากเบอร์โทร หรือ E-mail คุณลูกค้าไว้ที่นี่ เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ฝากอีเมลเพื่อติดต่อกลับ ติดต่อสอบถาม