ศูนย์ควบคุมสั่งการ REFC และ DRCC

Command Control Room

ศูนย์ควบคุมสั่งการ REFC และ DRCC

ตกแต่งภายในศูนย์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์บนเทคโนโลยีเครือข่าย

ศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REFC) และศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) ยกระดับระบบไฟฟ้าประเทศไทยสู่ความทันสมัยและมั่นคง (Grid Modernization) พร้อมรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ตกแต่งภายในศูนย์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์บนเทคโนโลยีเครือข่าย และระบบอะคูสติกของห้องพร้อมระบบจอภาพแบบมัลติอิมเมจ เพื่อรองรับการเฝ้าติดตามและประชุมสั่งการของงานระบบเครือข่ายของ REFC และ DRCC

Share media

Project Details

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)
53, Charansanitwong Rd., Bang Kruai, Bang Kruai, Nonthaburi 11130
Size
- Seats
Type
Command Control Center
Years
2023

Gallery

Start typing and press Enter to search

ATC Admin

ATC Admin

เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

I will be back soon

Contact Us

Contact Email Chat icon
ATC Admin

สนใจปรับปรุงห้อง ประชุม อบรม สัมมนา จัดเลี้ยง หรือสำนักงาน

โทร: 064 932 5163

E-mail: marketing@atc.co.th

หรือฝากเบอร์โทร หรือ E-mail คุณลูกค้าไว้ที่นี่ เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ฝากอีเมลเพื่อติดต่อกลับ ติดต่อสอบถาม